Disclaimer

Wij kunnen niet garanderen dat de informatie op onze website foutloos is, volledig en/of actueel is. Daarom kunt u aan de informatie op deze website geen rechten ontlenen. Evenmin zijn wij aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde informatie. Indien u informatie tegenkomt die in uw ogen niet goed, volledig of actueel is, kunt u contact opnemen met de webmaster. Dit kan via het contactformulier.

Copyright

Het op deze website gebruikte beeldmateriaal en overige inhoud is eigendom van SELECT.D en/of haar partners en is auteursrechtelijk beschermd. Het is toegestaan naar deze inhoud te linken. Verder is het toegestaan tekst en beeldmateriaal verder te verspreiden door middel van social media zoals Pinterest, Instagram en Facebook, op voorwaarde dat bij iedere link een duidelijke bron en copyrightvermelding staat vermeld.

 

Verder mag de websiteinhoud zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van SELECT.D op geen enkele wijze worden gebruikt.